small textbig text

Donateur worden van De Wijnhoek
line

De Wijnhoek is ontstaan uit een combinatie van twee hobby's - Internet en Wijn - . Voor het slagen van elke hobby geldt, dat er heel veel vrije tijd in gestoken moet worden. De beschikbaarheid van deze vrije tijd is maar beperkt en kan derhalve ook de ontwikkeling van De Wijnhoek beperken. Tevens moeten er telkens weer kosten worden gemaakt (afgelopen 9 jaar EURO 6500) om alles on-line te krijgen en te houden zodat iedere wijn geïnteresseerde optimaal op de hoogte kan blijven van de ontwikkelingen op wijngebied. Als sponsor/donateur van De Wijnhoek zorg je er voor dat de aangeboden informatie tot in lengte van jaren up to date blijft. De Wijnhoek is dan ook een beetje van jezelf.

Donateur worden kan op verschillende manieren:

  • Financiële donatie: elke bijdrage in financiële zin is welkom op girorekeningnummer: 3902077 t.n.v. G.M.W. Koning, Hilversum, Nederland o.v.v. Donateur van De Wijnhoek.

Kosten De Wijnhoek per jaar

.

.

Abonnement provider

Euro 400

fl...885

Registratie domeinnaam

Euro ..30

fl.....65

Telefoonkosten / onderzoekkosten

Euro 260

fl...570

Promotie materiaal / verzendkosten

Euro 120

fl...265

totaal

Euro 810

fl.1785  • Inhoudelijke donatie: indien mogelijk kan ook een inhoudelijke donatie worden gedaan. Hiermee wordt bedoeld het aandragen van verhalen/termen/begrippen/. Deze informatie kan eenvoudig worden toegevoegd aan De Wijnhoek. Inhoudelijke bijdragen kunnen, bij voorkeur in 'platte tekst' formaat, per email e-mail worden gezonden.

We hebben er vertrouwen in dat één van de genoemde vormen van donateur van De Wijnhoek u aanspreekt. Als er nog vragen en/of op-/aanmerkingen zijn, lezen we dat ook graag in een email e-mail.

 

terug