small textbig text

morele grenzen op het Internet:

Normen en waarden zijn in het afgelopen jaar uitgegroeid tot een ‘hot-issue’. Iedereen heeft het ineens over het herstel van normen en waarden. Zowel in de politiek als op straat lijkt iedereen zich doordrongen van het belang van het herstellen van normen en waarden. Maar wat zijn eigenlijk normen en waarden? Of beter gezegd waarden en normen, want een norm volgt uit een waarde.

Een waarde is een binnen een bepaalde groep of samenleving heersende opvatting, waaraan door de leden van deze groep of samenleving groot intrinsiek belang (of waarde) wordt toegekend. Bij een waarde kan worden gedacht aan bijvoorbeeld: rekening houden met elkaar of respect hebben voor het eigendom van anderen. Deze waarden dienen, zoals gesteld, als uitgangspunt voor normen. Normen zijn gedragsregels, informeel (Respecteer jezelf, en respecteer daarmee ook de ander...) of formeel (strafbaar stellen van diefstal, mishandeling, misleiding volgens het Wetboek van Strafrecht).

Belangrijke vervolgvragen bij het nadenken over waarden en normen zijn: Betekenen waarden en normen voor iedereen hetzelfde? Zijn ze voor iedereen gelijk? Zijn ze voor iedereen even belangrijk? Het antwoord op deze vragen kan alleen worden gegeven door de samenleving zelf.

anonimiteit

Doordat mensen denken dat ze anoniem kunnen surfen is het moreel vaak ver te zoeken. Iedereen durft ineens van alles te vertellen. En waarom zou je nog moreel verantwoord zijn als niemand weet dat jij het bent? En waar liggen dan de grenzen? Schelden is nog tot daar aan toe maar geestelijk en lichamelijk geweld is natuurlijk een meer kwalijke zaak.
Daarom is het gelukkig dat je niet echt helemaal anoniem bent. Zo is het al bekend welk internetprotocol adres (I P adres) je hebt. jouw internetprotocol nummer (I P nummer) is: Daarmee is een gebruiker over het algemeen prima te traceren. Internet providers hebben de plicht om bij te houden wie wanneer inlogd en waarvandaan en waarnaartoe men e-mail verstuurd.

privacy

Als je surf gedrag wordt bijgehouden kun je ook meteen een hele discussie voeren over privacy. Want als een internet provider dit soort informatie heeft kan deze precies zien waar je mee bezig bent. Dat is dan weer een heel enge gedachte. Wat mag en kan de internet provider doen met die informatie?
Afgezien van de privacy wetgeving zal een internet provider niet zo snel te koop lopen met informatie. Als bekend is dat je gegevens niet veilig zijn bij je provider dan ga je zeker naar een ander. Vergelijk het met de vertrouwensband die je met je bank hebt. Die zal ook niet overal te koop lopen met jouw rekening informatie. Wat wel belangrijk is is dat de informatie goed beveiligd is en alleen kan worden gebruikt door bevoegde instanties zoals de politie.

grenzen

De grenzen van het moreel op internet is wettelijk gezien hetzelfde als in de gehele maatschappij. Wat van de wet niet mag geldt ook voor internet. Alleen door de schijnbare anonimiteit durft men veel verder te gaan dan in het gewone leven. Zo worden op internet de grenzen van de wet vaak eerder bereikt dan op straat.
Zeker nu men de mond vol heeft van 'normen en waarden' moeten die toch ook op internet nageleefd gaan worden. De overheid is een campagne gestart zodat we elkaar kunnen wijzen op de normen en waarden. Moeten we dat nu ook op internet gaan doen?
De disussie over grenzen op internet wordt al op talloze plaatsen gevoerd. Het is duidelijk dat bepaalde grenzen al hard gesteld zijn (zoals kinderporno, dat mag echt niet) maar dat men nog steeds de grenzen aan het verkennen is. Zoals het bestands uitwisselingsprogramma Kazaa, mag dat nou wel of niet? Het programma zelf zorgt voor de technologische mogelijkheid om bestanden uit te wisselen. Dat is op zich niet strafbaar totdat er programma's worden uitgewisseld die auteursrechtelijk beschermd zijn.
Internet is nog steeds een redelijk nieuw fenomeen. Er zullen nog vele discussies gevoerd worden over wat wel en niet kan. Door het verkennen van de grenzen door pioniers en de reacties van de politiek en de samenleving zullen de grenzen uiteindelijk wel zichtbaarder worden net zoals dat in de samenleving gebeurt.

Respecteer jezelf, en respecteer daarmee ook de ander...

© 1997 - 2009 De Wijnhoek

terug

naar home page