COLUMN november 2013

Roeptoeterende hamsters

Column Frank Jacobs

Eind oktober verscheen een rapport van de Amerikaanse zaken- en investeringsbank Morgan Stanley dat nogal wat stof deed opwaaien in de wijnwereld. Ook de pers sprong er gretig op in, hetgeen in Nederland resulteerde in nogal roeptoeterachtige artikelen met koppen als: “Chinezen drinken al onze wijn op”. Aha, daar is hij weer, de Chinese wijndrinker. Tot voor kort was hij nog de natte droom van zo ongeveer alle wijnproducenten en wijnhandelaren ter wereld, maar nu wordt hij plotseling als een groot gevaar en dito bedreiging ervaren, omdat hij onze, jawel u leest het goed, onze wijn wil opdrinken.

De mondiale productie van wijn is, feitelijk al zolang de industrie bestaat, groter dan de algehele consumptie in de wereld. Acht à tien jaar geleden bijvoorbeeld bedroeg het overschot wereldwijd jaarlijks ongeveer 25 tot 30 miljoen hectoliter, hetgeen neerkwam op een wijnplas van bijna tienmaal de jaarlijkse consumptie in Nederland. Nu echter concludeert Morgan Stanley dat er een tekort is van 300 miljoen kisten of dozen (van 12 flessen) per jaar. Een mondiale productie van 2,8 miljard dozen, waarvan de ongeveer de helft afkomstig uit Europa, is niet voldoende om gelijke tred te houden met de wereldvraag. De wereldwijde productie daalde verleden jaar met meer dan 5% – tot het laagste niveau sinds 1960 – en in Europa zelfs met 10%. Dit voornamelijk als gevolg van slechte weersomstandigheden in enkele wijnproducerende landen als Frankrijk en Argentinië plus het wereldwijd rooien sinds 2006 van in totaal 300.000 hectare wijngaard. In het afgelopen jaar steeg het verbruik in de wereld echter met 1%.

Merkwaardigerwijs kondigde het OIV (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin) enkele dagen eerder, in een rapport dat blijkbaar wat minder goed werd gelezen, aan dat de wereld wijnproductie dit jaar, na een zestal kwantitatief wat minder geslaagde oogstjaren, met 8,8% zal stijgen en uitkomt op ruim 280 miljoen hectoliter, een terugkeer naar het niveau van 2006.

Wat moeten wijnliefhebbers als u en ik nu met zulke, elkaar tegensprekende, cijfers? Moeten we vrezen voor het opdrogen van onze wijnvoorraad en exorbitante prijzen als we die voorraad toch weer willen aanvullen, of valt het allemaal wel mee?

Ik ben persoonlijk optimistisch en geneigd te denken dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen. De bulkprijzen voor wijn zijn niet gestegen, sterker nog, in de meeste belangrijke wijnregio’s vertonen ze zelfs een neerwaartse tendens. Dat strookt toch bepaald niet met de grote wereldwijde tekorten volgens Morgan Stanley.

En wat die Chinese wijndrinker betreft denk ik dat het ook allemaal wel los loopt. Nog altijd is de levensstandaard en het consumptiepatroon van de modale Chinees niet van dien aard dat hij zich wijnen van niveau veroorlooft en daarnaast is China zelf inmiddels een wijnproducerende natie van betekenis met een jaarlijkse groei van de productie die groter is dan in welk ander wijnland dan ook. De wijnhamsterweken kunnen wat mij betreft voorlopig dus nog wel even worden uitgesteld…Frank Jacobs
Snelleveldstraat 52
1107 VW Amsterdam
tel: 020-6978347
fax: 020-6978347
mobiel: 06-54622112
e-mail: fjacobs@wxs.nl
Internet: www.winepeptalk.nl

  • Lid van de F.I.J.E.V. (Fédération Internationale des Journalistes et Ecrivains des Vins et Spiritueux) www.fijev.com