COLUMN juni 2012

Interpretatie

Column Frank Jacobs

Een simpele mededeling op het blog van het CIVC (Comité Interprofessionel des Vins du Champagne) betekent het einde van het Nederlands Champagne Bureau.
Het Champagne Bureau Nederland was sinds 2003 in de capabele handen van Stephanie Dumoulin. Sterker nog, zij was de afgelopen jaren welhaast de verpersoonlijking van Champagne in ons land. Verleden jaar besloot zij voorrang te geven aan haar carrière in de fotografie en gaf zij aan te willen stoppen met haar werkzaamheden voor het CIVC.
Het Champagne Bureau Nederland kwam daarna onder de hoede van PR Bureau HarverPro, officieel nog met Stephanie als verantwoordelijke voor het account, maar in de praktijk was zij nog slechts op de achtergrond aanwezig.
Nadat zij had aangegeven helemaal te gaan stoppen met haar werkzaamheden voor het CIVC werd een pitch uitgeschreven om een nieuwe Nederlandse vertegenwoordiger voor de belangenbehartiging van Champagne op de Nederlandse markt te vinden.
Ik weet uit meer dan betrouwbare bron, namelijk van de betrokkenen zelf, dat verschillende gegadigden aan deze pitch hebben deelgenomen, onder wie minimaal één meer dan geschikte kandidaat. Desondanks kwam het CIVC in de vergadering van 1 februari jl. in haar almachtige wijsheid niet verder dan het besluit het Nederlandse Champagne Bureau op te heffen en het Belgische Champagne Bureau ook verantwoordelijk te maken voor Nederland (en Luxemburg).
Zelfs in het uiterste noorden van Frankrijk is klaarblijkelijk nog altijd niet het besef doorgedrongen dat Nederland en België twee volkomen verschillende landen en dus ook volslagen verschillende markten zijn, met een totaal andere mentaliteit die dan ook beide om een geheel andere aanpak vragen.
Uiteraard geef ik Thibaut Le Mailloux, de directeur communicatie van het CIVC, die mij desgevraagd verzekerde dat er in Nederland ‘absoluut niets zal gaan veranderen’ voorlopig het voordeel van de twijfel. Ik hoop van harte dat hij gelijk heeft, maar in het verleden hebben wij soortgelijke situaties echter vaker meegemaakt. Een Belgische vertegenwoordiger die, vanuit een kortzichtige en vertroebelde Franse visie, het account voor hun wijngebied in Nederland er wel ‘even bij kon doen’. Het leidde eigenlijk nimmer tot een succes.
De enige uitzondering op deze regel is Alain Jacobs, die de belangen van Duitse wijn zowel op de Belgische als de Nederlandse markt voortreffelijk weet te behartigen. Waar dat aan ligt? Wellicht aan een andere visie op de twee verschillende markten vanuit Duitsland dan uit Frankrijk, uiteraard in combinatie met de juiste persoon .
De gevolgen laten zich nu raden: het leeuwendeel van het totale budget voor de Benelux zal zonder enige twijfel naar België gaan en voor Nederland resten op het gebied van informatievoorziening, educatie en promotie slechts de spreekwoordelijke kruimels. En dat is niets meer of minder dan een kleine ramp voor alle Champagneliefhebbers in ons land.
Overigens was het vermakelijk te zien dat in de mededeling op het blog niet wordt gesproken over het opheffen van het Champagne Bureau Nederland, maar juist over het oprichten van een Champagne Bureau Benelux. Uiteraard slechts een kwestie van interpretatie...Frank Jacobs
Snelleveldstraat 52
1107 VW Amsterdam
tel: 020-6978347
fax: 020-6978347
mobiel: 06-54622112
e-mail: fjacobs@wxs.nl
Internet: www.winepeptalk.nl

  • Lid van de F.I.J.E.V. (Fédération Internationale des Journalistes et Ecrivains des Vins et Spiritueux) www.fijev.com