COLUMN juli 2007

Loeder natuur

Column Frank Jacobs

In het jaarlijkse onderzoek van ACNielsen was AustraliŽ de grote winnaar van 2006. Volgens de cijfers van dit onderzoekbureau, dat zich vooral op de supermarkt richt, steeg het volume aandeel van Australische wijnen in de Nederlandse supermarkten verleden jaar van 4,9% naar 5,6%. Die stijging van 0,7 procentpunt is significant, zeker als het een relatief kleine speler op de Nederlandse wijnmarkt betreft. Het betekent in feite een groei van bijna 15%, terwijl de totale groei van de hoeveelheid verkochte wijn volgens ACNielsen slechts 2% was. Volop reden tot gejuich in Kangaroo country derhalve? Nee, niet echt, zoín succesje in het nietige Nederland is leuk, maar er zijn voldoende andere zorgen.

In 1996 kwam de Australian Wine and Brandy Corporation met het plan Strategy 2025. Dat plan richtte zich vooral op een sterke groei in de aanplant van wijngaarden en het mede daardoor te realiseren volume. De groei van de Australische wijnbouw is echter zo onwaarschijnlijk snel verlopen, dat veel van de voor 2025 geplande doelstellingen al twintig jaar eerder gerealiseerd waren. Dit alles heeft de laatste jaren geresulteerd in structurele overschotten, vooral uiteraard in het goedkopere segment. Het plan voor 2025 is inmiddels dan ook aangepast. De focus is nu meer gericht op kwaliteit dan op volume.

Het milieu is plotseling hot op deze aardbol, zowel letterlijk als figuurlijk. De opwarming van de aarde en alle daarmee samenhangende verschijnselen houdt iedereen bezig, zo lijkt het. Niet in de laatste plaats de wijnwereld, van wijnproducenten tot wijnliefhebbers. Ook in AustraliŽ zorgt de milieuproblematiek voor een ommezwaai. De veranderende omstandigheden helpen zelfs mee aan het oplossen van sommige problemen en het realiseren van de gewijzigde strategie. Zo kende AustraliŽ dit jaar door droogte en vorst in het voorjaar een ongekend kleine oogst. De oogst 2007 is, afhankelijk per gebied, tussen de 10 en 50% kleiner dan die in 2006. De gemiddelde opbrengst per hectare was zelfs de laagste sinds dertig jaar. Tja, op die manier lukt het wel om de ontstane wijnoverschotten een beetje snel weg te werken.

Maar hoe zal de toekomst er echt uit zien?

Een bevriende wijninkoper, die zeer regelmatig in AustraliŽ te vinden is, schreef mij na zijn laatste bezoek een paar weken geleden de volgende, verontrustende, woorden: ďVanuit de lucht is goed te zien dat het land erg te lijden heeft van een enorme droogte. Alleen langs de rivieren is er door irrigatie nog een mogelijkheid voor landbouw. Vaak zie je een strook groen langs de rivieren, de rest eromheen is woestijn. Waneer er de komende winter geen regen valt, heeft een groot deel van de wijnproducerende gebieden een ernstig probleem. De prijs van water voor irrigatie is het afgelopen jaar opgelopen van $ 30,- per megaton naar $ 500,-. In ongeveer 20% van de bestaande wijngaarden heeft men al niet meer de moeite genomen om te irrigeren, omdat de kosten ervan hoger waren dan de opbrengst van de druiven. In de Australische media verschijnen dan ook de eerste artikelen met speculaties over stijgende wijnprijzen.Ē

Moeder Natuur helpt op haar eigen wijze om de nieuw geformuleerde doelstellingen te verwezenlijken. Alleen is Moeders eens zo zachtaardige werkwijze daarbij veranderd in die van een wraakzuchtig Loeder....

Frank Jacobs
Snelleveldstraat 52
1107 VW Amsterdam
tel: 020-6978347
fax: 020-6978347
mobiel: 06-54622112
e-mail: fjacobs@wxs.nl
Internet: www.winepeptalk.nl