COLUMN september 2013

De toorn van Bacchus

Column Frank Jacobs

De Franse wijngebieden worden dit jaar onevenredig vaak getroffen door hagelstormen. Nadat medio juni wijnboeren in (de omgeving van) Vouvray in de Loire de eerste slachtoffers werden, was op 23 juli de Bourgogne – en met name evenals in 2012 de Côte de Beaune – aan de beurt, waarna binnen twee weken tijd delen van Bordeaux, de Champagne en de Elzas werden geraakt. De schattingen van de schade liepen op tot wel 60% van de oogst. En dat terwijl er uit omringende wijn producerende landen als Duitsland, Italië en Spanje helemaal niets over hagelschade werd vernomen.

Wat hebben de Franse wijnproducenten misdaan, dat zij zo zwaar door de toorn van Bacchus worden getroffen? Wellicht dat men in Pauillac, waar de kerkklok uit de klokkentoren werd geblazen en op een belendend huis terechtkwam, in de ogen van de wijngod de afgelopen jaren de prijzen wat teveel heeft verhoogd. Het feit dat juist bij Château Lafite-Rothschild enkele wilgenbomen werden ontworteld kan dan ook daardoor worden verklaard. Maar dat gaat toch zeker niet op voor het zwaar getroffen Entre-deux-Mers, waar veel producenten onder normale omstandigheden al moeite genoeg hebben het hoofd financieel boven water te houden .

De Franse krant Le Bien Public besteedde op 5 augustus in een hoofdartikel van twee pagina’s ruimschoots aandacht aan het gevaar en de gevolgen van hagel voor de wijnbouw. Het is bepaald geen vrolijk stemmend verhaal. De constatering dat de hagelschade, na de kwantitatief kleine oogsten van 2010, 2011 en 2012 in de Bourgogne weleens fataal kan zijn voor enkele producenten wordt geïllustreerd door het verhaal van de eigenaar van een domein van 15 hectare in Savigny-lès-Beaune, die schat dat hij 200 van de 350 pièces die hij normaal produceert heeft verloren. En dat nadat hij in 2012 ook al 70% van zijn opbrengst was kwijtgeraakt. Hij is een van de velen. De Bourgondische wijnbouwers vragen zich inmiddels, zo schrijft de krant, dan ook niet meer af óf de hagel zal vallen, maar wanneer!

Maar weinig producenten zijn verzekerd tegen hagelschade. De premie en het eigen risico zijn simpelweg te hoog. Ook technische antihagelsystemen als het afvuren van raketten met kristallen zilverjodide op de hagelwolken, waardoor de neerslag als regen en niet als hagel valt, zijn controversieel, want kostbaar, niet altijd effectief en bovendien zeer milieuonvriendelijk.

Een andere mogelijkheid bieden de zogenaamde hagelnetten die in andere sectoren van de landbouw worden gebruikt. Indien ze worden toegestaan, moeten ze eerst worden aangepast aan de vorm van de wijnstok, de wijngaard en de daarin gebruikte machines. Maar ook hier spelen de kosten een rol. In hun huidige vorm bedragen die ongeveer vijfduizend euro per hectare, plus de bijkomende kosten van de jaarlijkse opbouw en verwijdering.

Vooralsnog hebben veel getroffen wijnboeren daarom hun hoop gevestigd op Alain Suguenot, locoburgemeester van Beaune en lid van het parlement, die de Franse regering heeft gevraagd de hagel als een nationale ramp te classificeren, waardoor het mogelijk wordt een beroep te doen op een hulpfonds van de Europese Unie...Frank Jacobs
Snelleveldstraat 52
1107 VW Amsterdam
tel: 020-6978347
fax: 020-6978347
mobiel: 06-54622112
e-mail: fjacobs@wxs.nl
Internet: www.winepeptalk.nl

  • Lid van de F.I.J.E.V. (Fédération Internationale des Journalistes et Ecrivains des Vins et Spiritueux) www.fijev.com