WAT IS WINE PEP TALK


Wine PEP Talk is een bedrijf dat veelzijdige activiteiten ontplooit op het gebied van wijn.
Het woordje PEP in de naam staat voor Publicaties, Educatie en Presentaties.

Eigenlijk zou je kunnen stellen dat Wine PEP Talk welhaast alles doet op wijngebied, behalve het handelen in wijn.