small textbig text

Bodem samenstelling

In Nederland hebben we uiteenlopende bodemsoorten., zoals rivier- en zeeklei, zandgronden, lössgronden enz. Druivenstokken houden niet van zure (veenachtige) bodem. Het beste resultaat zal bereikt worden op kalkrijke, kleiachtige grond, maar ook op humushoudende zandgrond kan de druif aangeplant worden. Zorg ervoor dat in het vroege voorjaar (maart - april) de druif bemest wordt. Het eenvoudigste kan dit uitgevoerd worden met kunstmest, dat rijk is aan calcium of kalium. De zogenaamde mengmeststoffen zijn verkrijgbaar in verschillende hoeveelheden, meestal in N + P + K-combinaties: stikstof + fosfor + kalium. Calciumsulfaat (CaSo4) is ook een zeer bruikbare meststof.

Schaf meststoffen met een zo hoog mogelijk K- of Ca-getal aan! Naar gelang de grond lichter is van samenstelling ( zoals zandgronden) of armer aan kalk, neemt de smaakkwaliteit en de houdbaarheid van de druif af.

Tijdens warme zomers met veel zonneschijnuren worden deze verschillen enigszins opgeheven. De in de grond aanwezige en noodzakelijke voedingszoutenconcentraties en ook de vochtigheid van de grond bepalen tevens de ontwikkeling. Een druif houdt niet van een te natte bodem. Bij een lage concentratie aan voedingsstoffen groeit het gewas afhankelijk van de soort druif welig, dat wil zeggen: ontwikkelt veel stengels, stelen en bladeren.
De druif steekt de energie dan te veel in de ontwikkeling van loof. Te veel blad is nadelig voor de ontwikkeling en de groei van de bessen. Er is minder vruchtzetting, de stokken blijven ook langer vochtig en zijn daardoor kwetsbaar voor schimmels.

  • - Klik hier voor een bodemkaart van Nederland - (58 Kb)
  • - www.bodemdata.nl - Gegevens over de bodemopbouw van meer dan 260.000 lokaties
  • - Standplaats -
  • - Snoei- en groeiwijze -