Biologische wijngaard Delgaard  
Biologische wijngaard
Delgaard
 
Eigenaar: Henk Delger
Oppervlakte: 750 m2
Druivenrassen: bianca, viktoria, rubens, regent, salomé
Bezoek: op afspraak.
Adres: Groenestraat 107, 6679 EC Oosterhout (Overbetuwe) (+9.5 m. N.A.P)
Tel.: 024 3482778.
E-mail: delger@planet.nl

beschrijving van de wijngaard

Ten noorden van de boerderij ‘Lindensbouwing’ aan de Groenestraat in het Nijmeegse deel van het Betuwse Oosterhout ligt Wijngaard Delgaard. Het perceel behoort toe aan het Landgoed Oosterhout en is in het verleden gebruikt voor m.n. veeteelt. Naast het nu landschappelijke landgoed, waar de boerderij een deel van uitmaakt, is de nieuwe (vinex)wijk Woonpark Oosterhout verrezen.

Het perceel is uitstekend gelegen en bestaat voornamelijk uit vruchtbare zavelgrond. Aan de noord- en oostzijde van de wijngaard is een grondwal aangelegd met begroeiing bestaande uit diverse struiken en bomen (o.a. Meidoorn, Vlier en Gelderse Roos). Deze beschutting (tot wel 4 à 5 meter hoog) zorgt voor een beschermd microklimaat waarbij de temperatuur aanmerkelijk hoger kan uitpakken.

De wijngaard is ongeveer 750 m2 groot en herbergt 150 planten in 12 rijen (aanplant noord-zuid met 2 meter breedte tussen de rijen). De aanplant is gedaan in het voorjaar van 2002 en bestaat uit de rassen rubens (30 st.), bianca (30 st.), regent (50 st.) en Salomé (40 st.). Na wat vorstschade is een deel van de bianca in 2003 vervangen door Viktoria. Alle planten worden geleid met het dubbele Guyot-systeem.

Na 2 jaar is het verschil tussen de vier aangeplante rassen heel goed waar te nemen. Topper lijkt vooralsnog de Zwitserse Salomé te worden. Hoewel een grillige groei (i.t.t. bianca dat mooi rechtop groeit) is de bloei en vruchtzetting een paar weken vroeger dan bijvoorbeeld de regent, vertoont het blad geen sporen van tekorten (bijvoorbeeld het welbekende magnesiumtekort bij de regent) en zijn de trossen opvallend goed gevormd. De eerste oogst zal in het najaar van 2004 plaats vinden.

Het streven is om biologisch te telen. Dit betekent dat geen gebruik wordt gemaakt van kunstmest, geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt en in het algemeen geen aantasting van de bestaande natuur plaats vindt. Wel is tussen de rijen een grote hoeveelheid klaver gezaaid en wordt gespoten met plantenextracten (brandnetel) en zwavel. De oogst zal, net als dat bij vele andere wijngaarden in Nederland gebeurt, worden beperkt door het dunnen van het aantal trossen. Hierdoor kan een goede kwaliteit wijn geproduceerd worden. De bedoeling is om langzaamaan enige uitbreiding van het areaal te bewerkstelligen.

wijnvolume
rood.:
wit...: