de lostrekkracht varieert van ca 20 kg tot 75 kg
the traction required is 20 kg to 75 kg