De Wijnkrant op het internet: http://www.wijnkrant.nl

Redactie: Wijnkrant:
Dorpskade 33 - 2291 HN - Wateringen
Tel: 0174 270600, Fax: 0174 270405

email: wkrant@ibm.net